หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขายจำหน่ายEmball บำบัดน้ำเสีย

emball อีเอ็มบอล ลูกบอลจุลินทรีย์ ใช้สำหรับ บำบัดน้ำเสีย เช่นน้ำเสียในครัวเรือน ในโรงงาน บ่อกุ้งบ่อปลา บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือน้ำที่เกิดจากการท่วมขังส่งกลินเหม็น

วิธีใช้ 
  • น้ำทิ้งในบ้าน ซึ่งเป็นน้ำเสียปกติ
ใช้ 1 ลูก /น้ำ 10,000 ลิตร
  • น้ำเสียที่เกิดจากการท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น
ใช้ 1 ลูก/น้ำ 5,000 ลิตร
  • น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานหรือสิ่งสกปรกที่ส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียมานาน
ใช้ 1ลูก/น้ำ 1,000 ลิตร ควรใช้คู่กับ Em ชนิดน้ำ
ประโยชน์ของการน้ำ อีเอ็มบอลไปใช้ในด้านอื่นๆ

1.  ใส่ห้องส้วมเพื่อไม่ให้กลิ่นย้อนกลับโดยใส่เป็นประจำเดือนละ 1-2 ก้อนจะไม่มีปัญหา
 เรื่องส้วมเต็มหรือการอุดตัน

2.  ช่วยป้องกันและรักษาโรคในบ่อปลา หากใช้เป็นประจำน้ำจะไม่เสียอีกทั้งยังเป็น
                 อาหารปลาได้

3.  ช่วยในเรื่องน้ำหนืดในบ่อกุ้ง และเป็นอาหารของกุ้งได้

4.  ช่วยให้การตรวจค่าน้ำตามโรงงานผ่านได้ง่ายขึ้น

5.  ใช้โยนตามสวนผลไม้หรือตามสวนปาล์ม ยางพารา หรือฝังใต้ต้นไม้ เพื่อได้ผลผลิต
                 ได้ดีขึ้น

6.  ใช้ใส่ตามบ่อบัว ช่วงแรกน้ำจะขุ่น ต่อมาน้ำจะใสขึ้น

7.  ใช้ทุบผสมกับการหมักเศษอาหาร หรือใส่ทั้งก้อนจะช่วยในการย่อยสลายและดับ 
กลิ่นของการหมักลงได้

8.  ใช้รองก้นหลุมในการปลูกต้นไม้
   
            9.  ใช้โยนลงในนาข้าว เมื่อข้าวอายุครบ 1 เดือน และโยนทุกเดือนจนกว่าข้าวจะ
                 ออกรวง จะทำให้ข้าวแข็ง แรง และเมล็ดข้าวจะไม่กรอบ

วิธีทำอีเอ็มบอลใช้เองการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่มีโคลนตะกอน หรือน้ำไหล หรือน้ำลึก ให้ได้ผลดีกว่าการใช้ EM ขยาย หรือจะใช้ทั้ง EM ball และ EM ขยาย ร่วมกันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

ส่วนผสม ส่วนที่ 1

    รำละเอียด 1 ส่วน
    แกลบป่น หรือ รำหยาบ 1 ส่วน
    ดินทราย 1 ส่วน

* ใช้โคลนตะกอน แทนดินทรายได้

ส่วนผสม ส่วนที่ 2

    น้ำEM         10 ช้อนแกง
    กากน้ำตาล 10 ช้อนแกง
    น้ำสะอาด   10 ลิตร

* ใช้ น้ำEM ขยาย หรือ EM หมักน้ำซาวข้าว หรือ EM5 ผสมร่วมกันหรือใช้แทน EM กับกากน้ำตาลได้

วิธีทำ

    ผสมส่วนที่ 1 แล้วรดด้วยส่วนที่ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากันวัดความชื้นพอเหมาะ ปั้นเป็นก้อนกลม หรือดัด แปรงได้ตามต้องการนำไปวางไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท แล้วนำไปใช้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น